Winkelmand

Sluiten

Certificaten

Al bijna 25 jaar laten wij onze producten vervaardigen in diverse fabrieken over de hele wereld. Van Portugal tot Pakistan en van Egypte tot Turkije zijn bevlogen mensen bezig het mooiste textiel te produceren en door middel van de nieuwste, hoogwaardige technieken al dan niet te voorzien van prachtige prints.

Omdat alleen het beste goed genoeg is en omdat we het beste voorhebben met de wereld waarin we leven en waarin onze kinderen en kleinkinderen op zullen groeien, willen we graag inzichtelijk maken op welke manier we dat al vele jaren doen.

Op de navolgende pagina’s leggen we per label uit wat het inhoudt en waarom dat zo belangrijk is voor u en uw (klein)kinderen.

Gewoon omdat het onze verantwoordelijkheid is.

 

 

Het EU Ecolabel is het officiële Europese milieulabel dat in 1992 werd ingevoerd en in Europa en de rest van de wereld wordt erkend. Het label wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende de volledige levenscyclus van een product - van de grondstofwinning, de productie, de distributie tot en met de verwijdering - aan de hoge milieunormen voldoen. Door producenten aan te moedigen tijdens het productieproces minder afval en CO2 te produceren bevordert het EU Ecolabel de circulaire economie. De eisen voor het EU Ecolabel moedigen bedrijven ook aan om producten te ontwikkelen die duurzaam, gemakkelijk te repareren en te recycleren zijn.

De critaria voor het EU Ecolabel bieden belangrijke richtlijnen voor bedrijven, die door controles van derden hun milieueffecten willen verminderen en de efficiëntie van hun milieuacties willen garanderen. Bovendien wenden veel bedrijven zich bij het ontwikkelen van hun productlijnen tot de criteria van het EU Ecolabel voor de richtlijnen voor het gebruik van milieuvriendelijke werkmethoden.

 

Het GOTS (Global Organic Textile Standard) is wereldwijd de toonaangevende norm voor de textielverwerking van biologische vezels. Dit omvat de afstemming van de ecologische en sociale criteria en wordt ondersteund door de onafhankelijke certificering van de volledige textielketen.

De norm heeft betrekking op de verwerking, de productie, de verpakking, de etikettering, de handel en de distributie van alle textiel, die van minstens 70% gecertificeerde biologische natuurlijke vezels is gemaakt. De eindproducten kunnen bijvoorbeeld vezelproducten, garens, stoffen, kleding en huishoudtextiel zijn.

Alleen textielproducten, die minimaal 70% biologische vezels bevatten, kunnen de certificering van GOTS krijgen. Alle gebruikte chemische stoffen, zoals bijvoorbeeld kleurstoffen en hulpstoffen, moeten voldoen aan bepaalde milieu- en toxicologische eisen. De keuze van accessoires wordt eveneens beperkt en moet in overeenstemming zijn met de ecologische aspecten. Een functionele afvalwaterzuiveringsinstallatie is verplicht voor alle relevante natte-behandelingseenheden en alle activiteiten moeten voldoen aan de sociale criteria. De belangrijkste criteria van GOTS, het kwaliteitsborgingssysteem en de principes van de evaluatie- en herzieningsprocedure, zijn samengevat in deze sectie.

 

Het Better Cotton Initiative heeft een holistische benadering van duurzame katoenproductie, die gebaseerd is op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: ecologie, samenleving en economie. Alle elementen - van de principes en de criteria tot de monitoringmechanismen die de resultaten en de impact tonen - werken samen ter ondersteuning van het Better Cotton Standard System en de geloofwaardigheid van Better Cotton en BCI. Het systeem is ontworpen om de uitwisseling van goede praktijken te waarborgen en om de opschaling van collectieve actie aan te moedigen om Better Cotton als een duurzame reguliere grondstof tot stand te brengen.

De vier specifieke doelen van BCI zijn:

  • De impact van de katoenproductie op het milieu verminderen
  • Verbetering van het levensonderhoud en de economische ontwikkeling in katoenproducerende gebieden
  • Meer betrokkenheid bij en betere doorstroming van Better Cotton door de volledige toeleveringsketen
  • Zorgen voor de geloofwaardigheid en de duurzaamheid van het Better Cotton Initiative

 

MADE IN GREEN by OEKO-TEX® is een onafhankelijk textiellabel voor het markeren van consumentenproducten en halffabrikaten op alle niveaus van de textielketen. Deze producten zijn gemaakt van materialen die zijn getest op schadelijke stoffen, die zijn vervaardigd met behulp van milieuvriendelijke processen en onder veilige en maatschappelijk verantwoorde arbeidsomstandigheden.

Het label MADE IN GREEN by OEKO-TEX® laat de consument zien dat het textiel in kwestie wordt getest op schadelijke stoffen en duurzaam in overeenstemming met de OEKO-TEX®-richtlijnen wordt geproduceerd.

Elk item, dat is gecertificeerd met het MADE IN GREEN-label, beschikt ook over een unieke product-ID of een QR-code, die volledige traceerbaarheid en transparantie voor de consument biedt. Het etiketteringssysteem geeft hen informatie over de productiefaciliteiten van de textielketen waarin het textiel werd geproduceerd, het stadium van productie waarin de stoffen werden gebruikt en de landen waarin het product werd vervaardigd.

 

De STANDARD 100 van OEKO-TEX® is een wereldwijd consistent, onafhankelijk test- en certificeringssysteem voor onbewerkte, halfafgewerkte en afgewerkte textielproducten op alle verwerkingsniveaus, evenals gebruikte accessoires. Voorbeelden van artikelen die kunnen worden gecertificeerd: onbewerkte en geverfde/afgewerkte garens, geweven en gebreide stoffen, accessoires zoals knopen, ritssluitingen, naaigaren of labels, kant-en-klare artikelen van verschillende typen (alle soorten kleding en huishoudelijk textiel, bedlinnen, badstofproducten en nog veel meer).

Met zijn decennialange ervaring draagt ​​de STANDARD 100 van OEKO-TEX® daarom bij aan een hoge en effectieve productveiligheid vanuit het oogpunt van de consument. De testcriteria en de grenswaarden gaan in veel gevallen veel verder dan de toepasselijke nationale en internationale normen. De uitgebreide productcontroles en de regelmatige bedrijfsbezoeken ter plaatse, zorgen er ook voor dat de industrie een wereldwijd duurzaam bewustzijn heeft van het verantwoorde gebruik van chemicaliën. Met dit concept heeft de STANDARD 100 van OEKO-TEX® vele jaren een pioniersrol vervuld.

 

SA8000 meet sociale prestaties op acht gebieden, die belangrijk zijn voor de sociale verantwoordelijkheid op werkplekken en is verankerd in een managementsysteem dat zorgt voor een voortdurende verbetering op alle gebieden van de arbeidsnormen. Het wordt door merken en marktleiders gewaardeerd voor zijn voortdurende rigoureuze aanpak om, zonder de zakelijke belangen op te offeren, de sociale naleving binnen hun toeleveringsketens op het hoogste niveau te kunnen waarborgen.

De standaard weerspiegelt de arbeidsbepalingen in de verdragen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de International Labour Organization (ILO). Het respecteert ook aanvullingen, ondersteunt over de hele wereld de nationale arbeidswetten en helpt momenteel twee miljoen werknemers om ethisch verantwoorde arbeidsomstandigheden veilig te stellen.

 

REACH is een verordening van de Europese Unie, die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te kunnen beschermen tegen de risico's die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren. Ook bevordert deze verordening alternatieve methoden voor de gevarenbeoordeling van stoffen om het aantal dierproeven te verminderen

 

 

De Green Dot (‘Der Grüne Punkt’) is een gedeponeerd handelsmerk van het bedrijf Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH (DSD) en staat voor een functionerende circulaire economie, d.w.z. het consistente gebruik van recycleerbaar materiaal uit afval. Met de voortdurende ontwikkeling van de recyclering voegt Green Dot in toenemende mate waarde toe aan de terugwinning en nieuwe voordelen. Dit beschermt de eindige hulpbronnen, het klimaat en het milieu.

Als de Green Dot op een verpakking wordt afgedrukt, laat de fabrikant van deze verpakking zien dat hij aan de verplichtingen van de richtlijn betreffende verpakking en verpakkingsafval voldoet.

Goedendag!

Meld u aan voor onze nieuwsbrief